Balada o drakovi alebo veršovačky pre dospelých

Zbierka básní predstavujúca výber zo širokej básnickej tvorby autora. Ten veľmi vnímavo a s neobyčajnou empatiou reaguje na radosti a starosti bežného života naokolo nás, pričom sa snaží tieto emócie čo najvernejšie pretlmočiť do básnického slova. Niektoré básne sú v podstate jeho vlastné spomienky, ktoré sa ako pevná zlatá niť tiahnu od detstva až po dnešok. Časť básní je pritom charakterizovaná až dramatickým podtónom, čo veľmi plasticky a nefalšovane dokresľuje autorove životné skúsenosti. Na prvý a možno i na druhý pohľad sa môže povrchnému čitateľovi zdať, že ide o jednoduché verše bez vnútorného náboja. Avšak pri hlbšom vnorení sa do jadra básne je zrejmé, že ide o náročnú poéziu s prenikavou myšlienkou, ktorá určite zarezonuje v duši hĺbavého milovníka tohoto žánru. Ešte snáď treba pripomenúť, že zbierka vychádza v edícii Skvosty slovenskej poézie. Spolok sľažianskych básnikov.