Detská chirurgia

  • Prvý krát v histórii SR je ucelená originálna publikácia o chirurgicky riešiteľných ochoreniach detí, ktorá je písaná v modernom štýle anglosaskej literatúry a jej tvorcovia sú z dvoch krajín /SR a ČR/.
  • Je cielená na praktické zvládnutie a prehľad najdôležitejších ochorení v detskom veku.
  • Je venovaná pamiatke prof. MUDr. J. Simana CSc., učiteľa, priateľa, ohromného človeka.
  • Je určená pre široké spektrum praktických lekárov pre deti a dorast, neonatológov, pediatrov, detských anesteziológov, detských chirurgov, intenzivistov pre deti a dorast.
  • Rieši praktické problémy uvedenej oblasti.

Moderné trendy v detských chirurgických odboroch 1.

Slovenská odborná literatura v oblasti dětské chirurgie se v posledních letech dynamicky prosazuje mnoha výbornými publikacemi, ke kterým se úspěšně řadí i „ Moderné trendy v detských chirurgických oborech“ profesora MUDr. Milana Draguly PhD.

Velkoryse a precizně pojaté dílo, na základě bohatých celoživotních zkušeností významného představitele současné slovenské dětské chirurgie tak navazuje na skvělý počin profesora Jaroslava Simana v jeho Princípoch chirurgie, ke kterým se autor a hlavní editor s úctou hlásí.

Publikace je svými více jak tisíci stranami obsáhlá, ale je čtivá a přitahuje pozornost čtenáře přehledným rozdělením tematiky i jednotlivých kapitol a svým obsahem. Kniha poskytuje potřebné vědomosti z mnoha dalších oborů, které s dětskou chirurgii úzce spolupracují a jejichž znalost je pro dobrého dětského chirurga nezbytná. Autor a jeho spolupracovníci předkládají veškeré informace z každé části oboru na základě Evidence Based Medicine a vhodně je spojují s historickým pohledem. Poskytují tak ucelený pohled na vývoj oboru a potvrzují, že název „Současné trendy“ byl vybrán správně a obsahem díla je naplněn.

Každá z kapitol také jednoznačně ukazuje, že dítě není malý dospělý a dětská chirurgie má svá nepřekonatelná specifi ka. Důkazem jsou chirurgická léčba vrozených vad, fyziologické odlišnosti dětského organizmu a v neposlední řadě i rozdíly v hmotnosti jednotlivých pacientů. Dětský chirurg musí umět přizpůsobit svou chirurgickou techniku a přístupy vyvíjejícímu se dětskému organizmu a být schopen vykonat stejně zručně chirurgicky výkon u extrémně nezralých novorozenců s porodní hmotností kolem 600 g, jako u robustních adolescentů. Se stonásobným hmotnostním rozdílem, stejně jako s většinou vrozených vývojových vad se chirurg dospělého věku u svých pacientů nikdy nesetká.

Moderní trend publikace lze vidět také ve výběru autorů, kde se hlavní autor nerozpakoval přizvat ke spolupráci vedle renomovaných odborníků své generace, také mladší, odborně a vědecky zdatné kolegy nejen ze Slovenska, ale i z České republiky.

Jsem přesvědčen, že po předkládané publikaci se zájmem sáhnou jak chirurgové většiny oborů dětského i dospělého věku, tak i specialisté z mnoha oborů pediatrie a praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Autorům publikace přeji radost z vykonaného díla a všem čtenářům „Trendů“ přeji, aby publikace splnila jejich očekávání.

 

V Praze dne 11. 2. 2019

 

Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol

Moderné trendy v detských chirurgických odboroch 2.

Slovenská odborná literatura v oblasti dětské chirurgie se v posledních letech dynamicky prosazuje mnoha výbornými publikacemi, ke kterým se úspěšně řadí i „ Moderné trendy v detských chirurgických oborech“ profesora MUDr. Milana Draguly PhD.

Velkoryse a precizně pojaté dílo, na základě bohatých celoživotních zkušeností významného představitele současné slovenské dětské chirurgie tak navazuje na skvělý počin profesora Jaroslava Simana v jeho Princípoch chirurgie, ke kterým se autor a hlavní editor s úctou hlásí.

Publikace je svými více jak tisíci stranami obsáhlá, ale je čtivá a přitahuje pozornost čtenáře přehledným rozdělením tematiky i jednotlivých kapitol a svým obsahem. Kniha poskytuje potřebné vědomosti z mnoha dalších oborů, které s dětskou chirurgii úzce spolupracují a jejichž znalost je pro dobrého dětského chirurga nezbytná. Autor a jeho spolupracovníci předkládají veškeré informace z každé části oboru na základě Evidence Based Medicine a vhodně je spojují s historickým pohledem. Poskytují tak ucelený pohled na vývoj oboru a potvrzují, že název „Současné trendy“ byl vybrán správně a obsahem díla je naplněn.

Každá z kapitol také jednoznačně ukazuje, že dítě není malý dospělý a dětská chirurgie má svá nepřekonatelná specifi ka. Důkazem jsou chirurgická léčba vrozených vad, fyziologické odlišnosti dětského organizmu a v neposlední řadě i rozdíly v hmotnosti jednotlivých pacientů. Dětský chirurg musí umět přizpůsobit svou chirurgickou techniku a přístupy vyvíjejícímu se dětskému organizmu a být schopen vykonat stejně zručně chirurgicky výkon u extrémně nezralých novorozenců s porodní hmotností kolem 600 g, jako u robustních adolescentů. Se stonásobným hmotnostním rozdílem, stejně jako s většinou vrozených vývojových vad se chirurg dospělého věku u svých pacientů nikdy nesetká.

Moderní trend publikace lze vidět také ve výběru autorů, kde se hlavní autor nerozpakoval přizvat ke spolupráci vedle renomovaných odborníků své generace, také mladší, odborně a vědecky zdatné kolegy nejen ze Slovenska, ale i z České republiky.

Jsem přesvědčen, že po předkládané publikaci se zájmem sáhnou jak chirurgové většiny oborů dětského i dospělého věku, tak i specialisté z mnoha oborů pediatrie a praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Autorům publikace přeji radost z vykonaného díla a všem čtenářům „Trendů“ přeji, aby publikace splnila jejich očekávání.

 

V Praze dne 11. 2. 2019

 

Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol

Moderné trendy v detských chirurgických odboroch 3.

Slovenská odborná literatura v oblasti dětské chirurgie se v posledních letech dynamicky prosazuje mnoha výbornými publikacemi, ke kterým se úspěšně řadí i „ Moderné trendy v detských chirurgických oborech“ profesora MUDr. Milana Draguly PhD.

Velkoryse a precizně pojaté dílo, na základě bohatých celoživotních zkušeností významného představitele současné slovenské dětské chirurgie tak navazuje na skvělý počin profesora Jaroslava Simana v jeho Princípoch chirurgie, ke kterým se autor a hlavní editor s úctou hlásí.

Publikace je svými více jak tisíci stranami obsáhlá, ale je čtivá a přitahuje pozornost čtenáře přehledným rozdělením tematiky i jednotlivých kapitol a svým obsahem. Kniha poskytuje potřebné vědomosti z mnoha dalších oborů, které s dětskou chirurgii úzce spolupracují a jejichž znalost je pro dobrého dětského chirurga nezbytná. Autor a jeho spolupracovníci předkládají veškeré informace z každé části oboru na základě Evidence Based Medicine a vhodně je spojují s historickým pohledem. Poskytují tak ucelený pohled na vývoj oboru a potvrzují, že název „Současné trendy“ byl vybrán správně a obsahem díla je naplněn.

Každá z kapitol také jednoznačně ukazuje, že dítě není malý dospělý a dětská chirurgie má svá nepřekonatelná specifi ka. Důkazem jsou chirurgická léčba vrozených vad, fyziologické odlišnosti dětského organizmu a v neposlední řadě i rozdíly v hmotnosti jednotlivých pacientů. Dětský chirurg musí umět přizpůsobit svou chirurgickou techniku a přístupy vyvíjejícímu se dětskému organizmu a být schopen vykonat stejně zručně chirurgicky výkon u extrémně nezralých novorozenců s porodní hmotností kolem 600 g, jako u robustních adolescentů. Se stonásobným hmotnostním rozdílem, stejně jako s většinou vrozených vývojových vad se chirurg dospělého věku u svých pacientů nikdy nesetká.

Moderní trend publikace lze vidět také ve výběru autorů, kde se hlavní autor nerozpakoval přizvat ke spolupráci vedle renomovaných odborníků své generace, také mladší, odborně a vědecky zdatné kolegy nejen ze Slovenska, ale i z České republiky.

Jsem přesvědčen, že po předkládané publikaci se zájmem sáhnou jak chirurgové většiny oborů dětského i dospělého věku, tak i specialisté z mnoha oborů pediatrie a praktičtí lékaři pro děti a dorost.

Autorům publikace přeji radost z vykonaného díla a všem čtenářům „Trendů“ přeji, aby publikace splnila jejich očekávání.

 

V Praze dne 11. 2. 2019

 

Prof. MUDr. Richard Škába,CSc.

Klinika dětské chirurgie 2.LF UK a FN Motol