Proces tvorenia knihy

Proces tvorenia knihy je od začiatku jasne stanovený a pozostáva z presne daných krokov, ktorými si kniha “musí prejsť.” Sadzba a celková grafická úprava knihy je veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje konečný výsledok. Po vytvorení tlačových dát prechádzame plynule k prenesí dát na ofsetové platne. Tie ďalej putujú do tlačových strojov, kde sa jednotlivé hárky potlačia. Poriadne uschnuté tlačové hárky potom idú na falcovanie a následne ich znášanie. Po týchto procesoch prichádza na rad šitie, kde nám vo výsledku vzniká knižný blok. Knižný blok sa ďalej vešia do predom pripravených dosiek a, vuala, kniha je na svete. Samozrejme, tento proces je skrátený a pozostáva z množstva ďalších dôležitých činností. My sme spomenuli len základnú osnovu. Video vám tento proces ešte viac priblíži. Nech sa páči a prajeme príjemné pozeranie.