Zalomenie textu


Zalomenie publikácie na profesionálnej úrovni. Uvedomujeme si, že aj sadzba textu dokáže ovplyvniť rozhodnutie vášho potenciálneho klienta, a preto pristupujeme k tejto práci obzvlášť precízne.Tvorba obálok


Budúci čitateľ nadobúda prvý kontakt s knihou cez jej obálku. Keďže každá kniha je individuálnou výpoveďou autora, pristupujeme tak aj ku grafickej tvorbe obálky – individuálne a bez zbytočného časového stresu.Spoločenské a administratívne tlačoviny


Grafické spracovanie návrhov pre rôzne udalosti ako sú narodeniny, svadba, promócie, tematické večierky a tvorba administratívnych tlačovín typu hlavičkové papiere, firemné foldre a podobne.Katalógy, brožúry, časopisy


Vašu publikáciu graficky spracujeme. To zahŕňa zalomenie strán textami, obrázkami či ilustráciami spolu s grafickou úpravou. Záverečnou fázou je tlač, ktorú zabezpečíme.Individuálne kalendáre a diáre


Rozhodnite o tom, ako bude vyzerať váš kalendár. Od špecifikácie rozmerov a farieb až po výber vlastných obrázkov, fotiek či textov. Grafická úprava spadá pod našu réžiu. V takejto kombinácii vznikajú neobyčajné kalendáre plné originality a jedinečnosti.Tvorba loga a firemnej identity


Jedným zo základných predpokladov úspešnej značky je logo a jednotný obraz spoločnosti. Všetky kroky (návrh loga, jeho zhotovenie, tvorba ďalších materiálov) robíme tak, aby sa od konkurencie odlišovali a aby si ich vaši budúci klienti ľahko a rýchlo zapamätali.Propagačné materiály


Pre úplnú propagáciu vašej značky zabezpečíme aj tvorbu plagátov, vizitiek, reklamných letákov, rollupov a ďalších propagačných materiálov. Okrem návrhu a prípravy tlačových dát zabezpečujeme aj samotnú tlač.Veľkoplošná reklama


Pútavá reklama, ktorú si každý ihneď zapamätá. Kladieme dôraz na čitateľnosť a jednoduchosť.Web grafika


Neprehľadná webová stránka dokáže zákazníkov rýchlo odradiť, preto je dôležité, aby bola jasná, zrozumiteľná a aby jej ovládanie nezaberalo veľa času. Tvoríme webové stránky na mieru – od návrhu až po konečnú realizáciu.Kreslené ilustrácie


Okrem tradičných knižných ilustrácií tvoríme moderné 2D ilustrácie, ilustrácie pre internetové využitie, umelecké ilustrácie či ikony. Všetky ilustrácie spracovávame ručne alebo počítačovo v rastrovom alebo vektorom rozlíšení.Krátke animácie


Aké sú vaše potreby, také dokážeme vytvoriť animované videá, či krátke reklamné spoty. Výborné riešennie, ako sa odčleniť od konkurencie a zaujať originalitou.Fotenie


Nafotíme vám produktové fotografie podľa želania.Zalomenie textu

Zalomenie publikácie na profesionálnej úrovni. Uvedomujeme si, že aj sadzba textu dokáže ovplyvniť rozhodnutie vášho potenciálneho klienta, a preto pristupujeme k tejto práci obzvlášť precízne.

Tvorba obálok

Budúci čitateľ nadobúda prvý kontakt s knihou cez jej obálku. Keďže každá kniha je individuálnou výpoveďou autora, pristupujeme tak aj ku grafickej tvorbe obálky – individuálne a bez zbytočného časového stresu.

Spoločenské a administratívne tlačoviny

Grafické spracovanie návrhov pre rôzne udalosti ako sú narodeniny, svadba, promócie, tematické večierky a tvorba administratívnych tlačovín typu hlavičkové papiere, firemné foldre a podobne.

Katalógy, brožúry, časopisy

Vašu publikáciu graficky spracujeme. To zahŕňa zalomenie strán textami, obrázkami či ilustráciami spolu s grafickou úpravou. Záverečnou fázou je tlač, ktorú zabezpečíme.

Individuálne kalendáre a diáre

Rozhodnite o tom, ako bude vyzerať váš kalendár. Od špecifikácie rozmerov a farieb až po výber vlastných obrázkov, fotiek či textov. Grafická úprava spadá pod našu réžiu. V takejto kombinácii vznikajú neobyčajné kalendáre plné originality a jedinečnosti.

Tvorba loga a firemnej identity

Jedným zo základných predpokladov úspešnej značky je logo a jednotný obraz spoločnosti. Všetky kroky (návrh loga, jeho zhotovenie, tvorba ďalších materiálov) robíme tak, aby sa od konkurencie odlišovali a aby si ich vaši budúci klienti ľahko a rýchlo zapamätali.

Propagačné materiály

Pre úplnú propagáciu vašej značky zabezpečíme aj tvorbu plagátov, vizitiek, reklamných letákov, rollupov a ďalších propagačných materiálov. Okrem návrhu a prípravy tlačových dát zabezpečujeme aj samotnú tlač.

Veľkoplošná reklama

Pútavá reklama, ktorú si každý ihneď zapamätá. Kladieme dôraz na čitateľnosť a jednoduchosť.

Web grafika

Neprehľadná webová stránka dokáže zákazníkov rýchlo odradiť, preto je dôležité, aby bola jasná, zrozumiteľná a aby jej ovládanie nezaberalo veľa času. Tvoríme webové stránky na mieru – od návrhu až po konečnú realizáciu.

 

Kreslené ilustrácie

Okrem tradičných knižných ilustrácií tvoríme moderné 2D ilustrácie, ilustrácie pre internetové využitie, umelecké ilustrácie či ikony. Všetky ilustrácie spracovávame ručne alebo počítačovo v rastrovom alebo vektorom rozlíšení. 

 

Krátke animácie

Aké sú vaše potreby, také dokážeme vytvoriť animované videá, či krátke reklamné spoty. Výborné riešennie, ako sa odčleniť od konkurencie a zaujať originalitou

Fotenie

Nafotíme vám produktové fotografie podľa želania.