Pavol Kurhajec

Riaditeľ, konateľ

Ľubomír Kerék

Andrea Kurhajcová

Ekonomické oddelenie, konateľ

Andrej Šimko

Expedície, vedúci výroby

Martin Kurhajec

Grafické oddelenie, digitálna tlač, konateľ

Ingrid Končeková,
Peter Krško

Alexandra Čižmáriková

Grafické oddelenie

Erika Černeková

Manažér pre materiálno-technické zabezpečenie

Zuzana Šuvadová

Obchodný zástupca

Pavla Tatarčíková

Obchodný zástupca

TLAČIAREŇ P+M, s.r.o.

Budovateľská 1672/16, 038 53, Turany
Slovenská republika

IČO: 46 008 535   •   DIČ: 2023206185   •   IČ DPH: SK2023206185

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54179/L

Budovateľská 1672/16, 038 53, Turany
Slovenská republika

IČO: 46 008 535
DIČ: 2023206185
IČ DPH: SK2023206185

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54179/L