Pavol Kurhajec

Konateľ, riaditeľ

Martin Kurhajec

Konateľ, grafické oddelenie, digitálna tlač

Andrea Kurhajcová

Konateľ, ekonomické oddelenie

Andrej Šimko

Vedúci výroby, expedície

Ľubomír Kerék

Zuzana Šuvadová

Obchodný zástupca, kalkulácie

Erika Černeková

Manažér pre materiálno-technické zabezpečenie

Pavla Tatarčíková

Obchodný zástupca

Alexandra Jandušíková

Grafické oddelenie

Ingrid Končeková,
Peter Krško

TLAČIAREŇ P+M, s.r.o.

Budovateľská 1672/16, 038 53, Turany
Slovenská republika

IČO: 46 008 535   •   DIČ: 2023206185   •   IČ DPH: SK2023206185

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54179/L

Budovateľská 1672/16, 038 53, Turany
Slovenská republika

IČO: 46 008 535
DIČ: 2023206185
IČ DPH: SK2023206185

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 54179/L